Reglament


La BTT 11set Folgueroles és una pedalada no competitiva.
La pedalada està reservada a majors de 14 anys.
És obligatori l’ús del casc homologat durant tot el recorregut de BTT.
És obligatori portar col·locat el dorsal en un lloc ben visible ( al manillar de la bicicleta).
El recorregut estarà senyalitzat  integrament.
La pedalada serà oberta al trànsit, per tant en tot moment s’haurà de respectar el codi de circulació.
L’organització declina qualsevol responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que els participants puguin patir o causar.
L’organització es reserva el dret a variar el recorregut de la prova.
En el cas que la prova s’hagués de suspendre per causes de força major no es retornarà l’import de les inscripcions.
No es permet seguir els participants amb vehicles de motor per l’itinerari de la pedalada.
No respectar l’entorn natural o les propietats per on passa la pedalada serà motiu de desqualificació.
Si s’abandona la pedalada s’haurà de notificar a algun dels controls.